Sales Structuur en Governance

Een scrum en agile aanpak om op basis van jouw ambities een nieuwe commerciële structuur te ontwerpen, implementeren en borgen. Als de structuur een gegeven is ligt de focus op het (her)ontwerp, implementatie en borgen van het Lead2Contract proces.

Sales Structuur en Governance

Een scrum en agile aanpak om op basis van de ambities een nieuwe commerciële structuur te ontwerpen, implementeren en borgen. Als de structuur een gegeven is ligt de focus op het (her)ontwerp, implementatie en borgen van het Lead2Contract proces.