​CASESTUDY

Structuur en Governance

Meer omzet door een integraal Lead2Contract proces?

Klantvraag

Het Lead2Contract proces is bij ons gefragmenteerd beschreven. Eigenlijk weet niemand wie wat doet in het proces en wat de verantwoordelijkheden van diverse rollen zijn. Hoe kunnen wij het Lead2Contract proces aanpassen aan onze ambities?

​Aanpak

De aanpak start met de vraag of de structuur aangepast dient te worden voor de gehele commerciële organisatie. Meestal ligt de focus op het Lead2Contract proces. We hanteren dezelfde aanpak voor het structuur vraagstuk als het optimaliseren van het Lead2Contract proces. De ambitie van de organisatie is het uitgangspunt om zowel de structuur als het Lead2Contract proces aan te passen. De aanpak is inclusief het beschrijven van de rollen, verantwoordelijkheden (RACI), doelstellingen (KPI’s) en commerciële processen. Na deze fase wordt de impact op de mens, het management, processen en systemen vastgesteld. Vervolgens hanteren we een pragmatische aanpak om de nieuwe werkwijzen op basis van sales acties te implementeren en borgen.

​Resultaat

  • Structuur realiseert strategische ambities;
  • Stakeholders nauw betrokken in verandering;
  • Focus op inhoud, verandering en impact op de medewerkers;
  • Duurzame borging door sales actie.