Outside-in thinking, en nu echt!

Vraagstukken in de markt

‘Hoe kruipen wij in de huid van de klant?’ ‘Hoe worden we een trusted partner?’ ‘Op welke wijze vertalen we onze strategie van customer intimacy naar onze medewerkers?’ ‘Welke vraagstukken spelen er bij de klant?’ ’Wij willen dat iedere medewerker de sterktes van onze organisatie begrijpt en eenduidig kan uitleggen.’ ‘Hoe worden onze medewerkers betere gesprekspartners voor onze klanten?
[twocol_one]

Onze visie

Markten zijn sneller volwassen en complex vanwege de toenemende concurrentie-intensiteit. Klanten stellen hogere eisen en vertonen minder loyaliteit. Leveranciers hebben te maken met snelle veranderingen, afnemende marges en een aanbod dat steeds meer op elkaar lijkt. Een omgeving waarin het moeilijk is uw klanten te behouden en nieuwe te werven. Het herkennen van en adequaat inspelen op markt- en klantontwikkelingen, klantvraagstukken en het creëren van onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrent zijn dan belangrijke succesfactoren. Dit vraagt het van ‘buiten naar binnen’ denken en handelen van uw organisatie.

Customer & Company Understanding

Het inspelen op klantbehoeften vraagt om  diepgaande kennis van uw klantomgeving  en de sterktes van uw organisatie. Eisenfelt heeft op basis van ervaring een programma ontwikkeld, dat leert  veranderingen te herkennen in de klantomgeving. En vervolgens hier doeltreffend op in te spelen.

De kern van het programma richt zich op het in kaart brengen van de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes van de klant met de daarbij behorende vraagstukken. Vervolgens worden de sterktes en het onderscheidend vermogen van uw organisatie geïnventariseerd. Op basis van deze analyse kan tussen het vraagstuk van de klant en uw sterktes een match worden uitgevoerd, waardoor u op hoofdlijnen het vraagstuk kunt oplossen en de nodige waarde biedt.

Het programma Customer and Company Understanding legt een belangrijke basis voor het ‘buiten naar binnen’ denken en handelen van uw organisatie en het creëren, verkopen en leveren van waarde.
[/twocol_one][twocol_one_last]

De resultaten

  • betere klantbinding en -loyaliteit;
  • inzicht in de actuele vraagstukken bij de klant, het onderscheidend vermogen van uw organisatie op klantniveau en op welke klantvraagstukken uw organisatie waarde kan toevoegen;
  • u creëert nieuwe opportunities aan het begin van het koopproces van de klant;
  • stijging winkans (%) door vanaf het begin betrokken te zijn bij het ontstaan en oplossen van klantvraagstukken;
  • u wordt gezien als waardig gesprekspartner.

Voor wie is het bestemd?

Het programma Customer and Company Understanding is bedoeld voor een ieder die direct of indirect contact heeft met de klant zoals managers, marketeers, consultants, delivery- en commerciële medewerkers.

Wat maakt het programma Customer and Company Understanding van John D. Eisenfelt uniek?

  • Behandeling actuele klanten en klantsituaties.
  • U verdiept zich beter in de business van uw klant; het stelt u in staat om proactief met uw klant mee te denken en als trusted advisor op te treden.
  • Het leren outside-in denken op tactisch en strategisch niveau.
  • Het achterhalen van de gedachte wereld en vraagstukken van de klant.
  • Vertaling van de sterktes van uw organisatie en portfolio naar het klantvraagstuk.
[/twocol_one_last]