Opleiding ‘Start-up en sales’

Triggers om deze opleiding te volgen

Je bent een start-up, je hebt net je Minimum Viable Product of je Minimum Desirable Proposition gelanceerd en de verkoopresultaten zijn nog niet helemaal zoals ze moeten zijn.

Je wilt:

 • Een gezonde pijplijn met kansrijke opportunities creëren (je huidige pijplijn heeft een magere vulling).
 • Meer opdrachten binnenhalen (potentiele klanten zijn wel geïnteresseerd maar kopen nog niet zo vaak).

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor start-ups:

 • Die Business-to-Business werken.
 • Die door het innovatieve karakter van hun propositie vooral face-to-face verkoopgesprekken voeren en (vooralsnog) niet via een digitaal kanaal kunnen verkopen.

Je hebt de eerste stappen van de ontwikkeling van je propositie achter de rug en bent gestart met het verkopen van de propositie. Dit geldt bijvoorbeeld voor start-ups die een incubator-programma van 3 tot 6 maanden hebben gevolgd.

Opbouw van de opleiding

De opleiding wordt gegeven aan de medewerkers van één start-up. Daardoor zijn alle bijeenkomsten en gesprekken eenvoudig in te plannen en kan het tempo waarin het programma wordt doorlopen afgestemd worden op de behoeften van de start-up.

De stappen in het opleidingstraject zijn de volgende:

 1. Aanmelding via de contactpersoon van Eisenfelt, Ron Lameij
 2. Ontvangst en invullen van een vragenlijst. De ingevulde vragenlijst zorgt ervoor dat we een goed beeld krijgen van het team, de proposities, klantsegmenten, status van de verkoopactiviteiten. Het invullen van de vragenlijst blijkt vaak al leerzaam!
 3. Telefonisch of Skype-contact over de beantwoording van de vragen.
 4. Gezamenlijk besluit over definitieve aanmelding.
 5. Facturering en betaling.
 6. Ontvangst van een opdracht ter voorbereiding op de eerste workshop. De opdracht omvat het in kaart brengen van de barrières die je potentiele klanten hebben om over te gaan tot koop.
 7. Eerste workshop van een dagdeel: koopproces van klanten, verkoopproces van de eigen start-up, het zoeken en/of creëren van opportunities (prospecting), hoe voer je verkoopgesprekken, oefenen met het voeren van verkoopgesprekken. Er wordt een opdracht verstrekt betreffende het verder uitwerken van het eigen prospecting-proces en van het verkoopproces. De aanpak van de coaching-sessies wordt verduidelijkt.
 8. Coaching-sessie 1: een telefoon- of Skypegesprek van ongeveer een uur over het prospecting-proces en de eerste resultaten.
 9. Coaching-sessie 2: een telefoon- of Skypegesprek van ongeveer een uur over het verkoopproces en de eerste resultaten.
 10. Tweede workshop van een dagdeel: inhoud, kwaliteit, dynamiek van de pijplijn, hoe ontwikkel je opportunities, hoe krijg je commitments van de klant, oefenen met het voeren van verkoopgesprekken. Er wordt een opdracht verstrekt betreffende het in kaart brengen van de pijplijn en een opdracht betreffende het beschrijven van de status van een aantal opportunities. Wij stellen hiervoor door ons ontwikkelde tools ter beschikking. De aanpak van de laatste twee coaching-sessies wordt verduidelijkt.
 11. Coaching-sessie 3: een telefoon- of Skypegesprek van ongeveer een uur over de status van de pijplijn en de benodigde acties.
 12. Coaching-sessie 4: een telefoon- of Skypegesprek van ongeveer anderhalf uur over de tien belangrijkste opportunities en de benodigde acties. Evaluatie en afronding van het opleidingstraject.

Aan de opleiding nemen alleen medewerkers van jouw start-up deel, het is een in-company opleiding.

Data en locaties van de workshops worden in overleg bepaald.

De doorlooptijd van het gehele opleidingstraject bepalen we ook in overleg. Omdat er tussen de workshops en de coaching-sessies actief gewerkt dient te worden aan opportunities is de doorlooptijd minimaal 8 weken.

Wat maakt de opleiding onderscheidend?

We kijken in de voorbereiding zorgvuldig of de opleiding nuttig voor je is. Als we concluderen dat dat niet zo is heb je geen kosten gemaakt.

Door onze aanpak met een vragenlijst en een telefonische intake zorgen we ervoor dat er een goede fit is tussen wat jij wilt bereiken en ons aanbod.

Door de coachinggesprekken kunnen we flexibel inspelen op specifieke situaties en vraagstukken.

We leveren een praktische tool, de Opportunity Roadmap, die je helpt bij het ontwikkelen van opportunities en bij het verder uitwerken van je eigen verkoopproces.