Business versneller

​Binnen 3 maanden de eerste groei in orderintake

​Wat

Wat is het vraagstuk
dat we oplossen

Een programma waarmee bij bestaande klanten binnen 3 maanden de eerste groei in orderintake - omzet wordt gerealiseerd.

​Hoe

​Hoe lossen we het vraagstuk op

​Het klantenbestand wordt naar A, B, C en D klanten  gesegmenteerd, waarbij tevens de penetratiegraad per product/dienst wordt bepaald. Voor het bepalen van de potentie wordt de klantbehoefte aan een Value Proposition gekoppeld. Hierna wordt de sales toolkit voor verkopers ontwikkeld en ingetraind. Voor het creëren van leads zal een (on-line) campagne worden opgestart gecombineerd met een incentive programma voor verkopers. Vervolgens wordt op basis van een verkoopmethode verkoopkansen gekwalificeerd, ontwikkeld en afgesloten. Tevens zal de te verwachten toekomstige orderintake worden gerapporteerd.

​Resultaat

​​Wat levert het je op

​Inzicht in de potentie en verwachte orderintake binnen 3 maanden
Creëert extra kansen voor verkopers voor het behalen van sales targets. Realisatie extra orderintake - omzet

​De uitdaging start vandaag!

​Laat je inspireren door succesvolle cases voor o.a. digitale strategie, waarde proposities en leadgeneratie.
Bel of mail ons vandaag nog voor advies!