​​Sales Governance

​​Ontwikkel een effectieve sales organisatie

​Wat

Wat is het vraagstuk
dat we oplossen

Op basis van ons sales governance framework ontwikkelen we een effectieve sales organisatie, waarin het gewenste sales gedrag en cultuur optimaal tot bloei kan komen. Het framework bestaat uit vier elementen, te weten sales management, sales performance management, wijze van  beloning- en beoordeling en wijze van sales coaching en training.

​Hoe

​Hoe lossen we het vraagstuk op

​​De sales governance aanpak start met een scan van de huidige organisatie en sales strategie. De resultaten worden samen met het management besproken. In deze sessie wordt de sales strategie bediscussieerd en besproken welke delen van de sales organisatie geprofessionaliseerd dienen te worden. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt, dat wordt besproken met het management. Afhankelijk van de scope van het project wordt de gehele sales organisatie of delen daarvan in een scrum agile aanpak geprofessionaliseerd. Het sales management framework omvat de volgende elementen

  • De structuur van de organisatie en de manier van werken
  • Inrichten van sales-, account-, opportunity- en tender/bid- management
  • Proces beschrijving, proces governance en rapportage
  • Rollen, competenties, cultuur, wijze van coachen en trainen
  • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Sales performance en KPI’s
  • Beloning en beoordelings methodiek
  • Aanpassingen in CRM

​Resultaat

Wat levert het je op

​Een sales organisatie die sales instaat stelt de sales strategie te realiseren
Sales prestaties staan centraal en niet de processen
Geen boekwerken die niemand meer leest; nieuwe werkwijzes zorgen voor duurzame borging

​Verkoopresultaten structureel verbeteren!

​Laat je inspireren door succesvolle cases voor o.a. digitale strategie, waarde proposities en leadgeneratie.
Bel of mail ons vandaag nog voor advies!